OPĆINA STARI MIKANOVCI

Adresa:32284 Stari Mikanovci, Školska 1
Telefoni: 032/210-349, 032/210-348
Faks: 032/210-277

Mario Milinković, bacc.ing.el. – Općinski načelnik 099/265-9015

Božidar Ištaković, dipl.ing.građ. – zamjenik Općinskog načelnika

Stana Pavičić, upravna pravnica- Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Marina Šipić, mag.oec. – Viši referent za financijsko komunalne poslove

Milan Orlović– komunalni djelatnik

 

OPĆINSKO VIJEĆE:

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum. predsjednik

Lucija Jakelić, zamjenica predsjednika

Đuro Škrget, zamjenik predsjednika

Željko Šipić

Ivan Valentić

Željko Perković

Elena Kulundžić

Sandra Božić

Dalibor Barić

Ivan Žugaj Buković

Marko Krtić

Tadija Orlović

Igor Milošević