Komunalni nered se može prijaviti na broj telefona 032-210-349