Poštovani potrošači

Zbog izvanrednih okolnosti vezanih za širenje virusa Covid-19, a u svrhu socijalnog distanciranja i smanjenja rizika od širenja bolesti, naši djelatnici će očitati samo ona plinska brojila koja su dostupna. Budući da od 01.04.2020. stupa na snagu nova cijena plina Plinara istočne Slavonije Vas moli da nam za sva brojila koja nisu dostupna dojavite stanje najkasnije do 03.04.2020 na e-mail prodaia@pis.com.hr ili putem aplikacije Moi PIS račun ili na dolje navedene brojeve telefona.

Kontakt telefon i :

032 304 337
o32 3O3 210
o32 303 647

Za kućanstva koja ne dojave stanje plinskog brojila obračun potrošnje plina biti će napravljen prema procjeni na temelju povijesne potrošnje.

U Vinkovcima, dana 24.03.2020 godine.

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O.

Skip to content