Uklanjanje borava u groblju

Borovi davno posađeni u groblju Starih Mikanovaca  počinili su dosta štete na betonskim stazama i pojedinim grobovima. Korjenje borova podiglo je i iskrivilo staze po mjesnom groblju, a iglice i osušene grane borova padale su i oštećivale spomenike. Iz tih se razloga uklanjaju, a nakon toga slijedi obnova i popravak staza na mjesnom groblju.

Popis ugovora sklopljenih u 2015. godini

POPIS UGOVORA KOJE JE OPĆINA STARI MIKANOVCI SKLOPILA U 2015. GODINI

                          (OSIM UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI)

 

1.                Ugovor sklopljen 16. siječnja 2015. s tvrtkom  POLET d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, Vinkovci o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stari Mikanovci. Ugovor je sklopljen za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.
2.                Ugovor sklopljen 11. veljače 2015. sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Tanje Konjarević.
3.                Ugovor sklopljen 11. veljače2015. sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Anite Jozinović.
4.                Ugovor sklopljen 11. veljače 2015. sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Sabine Kuterovac.
5.                Ugovor sklopljen  5. ožujka 2015. s Vukovarsko-srijemskom županijom Vinkovci o sufinanciranju medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama na području Vukovarsko-srijemske županije u iznosu od 3.000,00 kn.
6.                Ugovor sklopljen  1. travnja 2015. s Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom d.o.o. Vinkovci  o sufinanciranju izgradnje odvodnje otpadnih voda Mikanovci – Vođinci.
7.                Ugovor sklopljen 13. travnja 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 100 %.
8.                Ugovor sklopljen 13. travnja 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 50 %.
9.                Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Helenom Kulundžić.
10.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s  Ivanom Sudarić.
11.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Ivanom Bajić.
12.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Josipom Ištaković.
13.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Nikolinom Jukić.
14.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Nikolinom Bionda.
15.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine sa Slavicom Bionda.
16.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Petrinom Jurić.
17.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Ines Petrić.
18.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s  Danijelom Jarić.
19.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Klarom Jozinović.
20.        Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine sa  Stjepankom
Marinčić
21.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Ivonom Ivešić.
22.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Marijom Delinac.
23.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Valentinom Bartolić.
24.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s  Ivom Drljo.
25.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Hrvojem Cindrić.
26.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Tajanom Kos.
27.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Valentinom Hil.
28.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s  Daliom Škrget
29.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Jelenom Cvitković.
30.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Matejom Kasić.
31.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Danijelom Bajić.
32.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Antom Ćurić.
33.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Marijom Božičević.
34.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Natalijom Vukušić.
35.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Tamarom Radoš.
36.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Mateom Kirchbauer.
37.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Marijom Žagar.
38.             Ugovor sklopljen 15. svibnja 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Melite Vranješević.
39.             Ugovor sklopljen 18. kolovoza 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 100 %.
40.             Ugovor sklopljen 18. kolovoza 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 100 %.
41.             Ugovor sklopljen 11. rujna 2015. s tvrtkom  POLET d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, Vinkovci o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stari Mikanovci. Ugovor je sklopljen za razdoblje rujan – prosinac 2015. godine.
42.             Ugovor sklopljen 30. rujna 2015. s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80 o neposrednom sufinanciranju projekta energetske učinkovitosti „Energetski pregled sustava javne rasvjete na području Općine Stari Mikanovci davanjem sredstava pomoći.
43.             Ugovor o izmjeni Ugovora (od 18.08.2015.) sklopljen 21. listopada 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 100 %.
44.             Ugovor o sufinanciranju studijske dokumentacije razvoja vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.  i projektne dokumentacije razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Babina Greda i aglomeracije Vođinci (EU projekt) sklopljen 10. studenog 2015. s tvrtkom Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci.
45.             Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnim površinama sklopljen 23. prosinca 2015. godine s tvrtkom Hrvatski telekom d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 u svrhu osiguranja nesmetanog funkcioniranja telekomunikacijskog prometa uz godišnju naknadu.

POPIS DONACIJA I SPONZORA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12. 2015.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARI MIKANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

 PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE STARI MIKANOVCI
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2015. GODINE

 

 

Redni

broj

K  O  R  I  S  N  I  K

I Z N O S

kuna

1.

NK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCINK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI – KAPITALNA

7.235,06

12.392,92

2.

NK „ŠOKADIJA“ 2014.

32.500,00

3.

NK „SLOGA“ NOVI MIKANOVCINK „SLOGA“ NOVI MIKANOVCI – KAPITALNA DOTACIJANK „SLOGA“ NOVI MIKANOVCI        – MEMORIJAL DRAGE ŠPOLJARIĆA

57.381,26

26.000,00

 

3.000,00

4.

RK MIKANOVCI STARI MIKANOVCI

29.990,00

5.

ŠK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCIŠK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI       – VELEMAJSTORSKI TURNIR U ŠAHU

14.500,00

 

15.000,00

6.

MNK EKO CENTAR STARI MIKANOVCIKATOLIČKA LIGA

7.000,00

3.000,00

7.

UDRUGA VETERANA NK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI

5.000,00

8.

REŽIJSKI TROŠKOVI NOGOMETNIH KLUBOVA (električna energija, voda, plin)

39.450,70

9.

TENIS KLUB STARI MIKANOVCI

4.213,75

10.

ŽNK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI

5.028,30

11.

RU „SUNČANI KARAS“ STARI MIKANOVCI

3.000,00

12.

ŠRU „BANDAR“ STARI MIKANOVCI

341,34

13.

BRANITELJSKI BOĆARSKI KLUB STARI MIKANOVCI

2.000,00

14.

UDRUGA ŽENA STARI MIKANOVCI

8.000,00

15.

LD „SRNDAĆ“ STARI MIKANOVCI

7.142,48

16.

KU „GRIVA“ STARI MIKANOVCI

10.000,00

17.

UDRUGA UMIROVLJENIKA“JELKA CINDRIĆ“ STARI MIKANOVCI

3.053,18

18.

UDRUGA UMIROVLJENIKA STARI MIKANOVCI

3.000,00

19.

UDRUGA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA „ANĐELČIĆI“ STARI MIKANOVCI

10.000,00

20.

STOČARSKA UDRUGA „UTVAJ“ STARI MIKANOVCI

11.334,04

21.

UHVDDR STARI MIKANOVCI

4.331,25

22.

OŠ S. CVRKOVIĆA STARI MIKANOVCI – SUFINANCIRANJE SPORTSKE DVORANE UDRUGAMA OPĆINE

21.840,00

23.

UDRUGA RODITELJA POGINULIG BRANITELJA VINKOVCI

1.000,00

24.

UDRUGA KINEZIOLOGA VINKOVCI

300,00

25.

MATEJA JURČEVIĆ NOVI MIKANOVCI

1.500,00

26.

ANTE BRKIĆ STARI MIKANOVCI

1.500,00

27.

DVD STARI MIKANOVCI

98.373,75

28.

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

2.000,00

29.

OŠ S. CVRKOVIĆA STARI MIKANOVCI – TEKUĆE DONACIJE

27.272,50

30.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

14.000,00

31.

KUD „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCIKUD „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI        – ZA MANIFESTACIJU „MLADOST I LJEPOTA SLAVONIJE“

28.561,80

 

15.000,00

32.

ŽUPA SVETE KLARE DJEVICE STARI MIKANOVCI

17.200,00

33.

ĐAKOVAČKO-OSJEČKA NADBISKUPIJA – ZA OBNOVU CRKVE SVETOG BARTOLA NOVI MIKANOVCI

 

12.000,00

Skip to content