Priopćenje o načinu ostvarenja biračkog prava birača kojima je izrečena mjera samoizolacije

Priopćenje o načinu ostvarenja biračkog prava birača kojima je izrečena mjera samoizolacije

Kako bi birači koji će na dan izbora 5. srpnja 2020. biti u samoizolaciji, mogli glasovati dužni su javiti se nadležnom gradskom/općinskom izbornom povjerenstvu do četvrtka, 2. srpnja 2020. i zatražiti da im se, uslijed izrečene mjere samoizolacije, omogući glasovanje na adresi prebivališta.

Kontakt podaci nadležnih izbornih povjerenstava dostupni su na poveznici: https://www.izbori.hr/sabor2020/izbpov/1/ .

Birači koji će na dan izbora biti u samoizolaciji, glasuju ispred ulaza stana/kuće u kojem/kojoj imaju prebivalište i pritom obavezno nose masku za nos i usta.

Na glasovanje birača u samoizolaciji primjenjuju se Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva broj Z VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih
biračka, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto – https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Obvezatne%20upute%20i%20obrasci/(6)%20Obvezatne%20upute%20broj%20Z%20VI.pdf te Tehničke upute Državnog izbornog povjerenstva vezano uz glasanje na dan izbora i osiguranje
epidemiološke zaštite svih sudionika na biračkim mjestima – https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Upute_bm_redovna.pdf .

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Stari Mikanovci

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike
Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI

U V. izbornoj jedinici na području Općine Stari mikanovci određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1.

STARI MIKANOVCI

“CENTAR I” U STARIM MIKANOVCIMA, VLADIMIRA NAZORA 2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STARI MIKANOVCI: BOK, ĐAKOVAČKA, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA, KOLODVORSKA, MATIJE GUPCA 112-300 (PARNI), MATIJE GUPCA 103-299 (NEPARNI)

2. Biračko mjesto broj 2.

STARI MIKANOVCI

“CENTAR II” U STARIM MIKANOVCIMA, MATIJE GUPCA 2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STARI MIKANOVCI: ANTE STARČEVIĆA, FRANKOPANSKA ULICA, MATIJE GUPCA 0- 110 (PARNI), MATIJE GUPCA 1-101 (NEPARNI), OSJEČKA, SVETI NIKOLA, ŠKOLSKA, VLADIMIRA NAZORA 1-41 (NEPARNI)

3. Biračko mjesto broj 3.

STARI MIKANOVCI

“ŠUMARIJA STARI MIKANOVCI”, VLADIMIRA NAZORA 54

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STARI MIKANOVCI: BANA IVANIŠA HORVATA, JOSIPA KOZARCA, MLINSKA, POTOČKA, VINKOVAČKA, VLADIMIRA NAZORA 0-300 (PARNI), VLADIMIRA NAZORA 43-299 (NEPARNI)

4. Biračko mjesto broj 4.

NOVI MIKANOVCI

NOVI MIKANOVCI, BRAĆE RADIĆA 146

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u NOVI MIKANOVCI: ANTE STARČEVIĆA, BRAĆE RADIĆ, LJUDEVITA GAJA, ULICA GAJEVI, ULICA SVETOG BARTOLA

 

Predsjednik
MIRKO SVIRČEVIĆ

Preuzimanje:

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Stari Mikanovci

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama

Na temelju članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 07/19) Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na upotrebu udrugama, dana 25. lipnja 2020. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama.

Tekst natječaja možete preuzeti na ovoj poveznici.

Dokumenti za preuzimanje:

 

Postani popisivač Popisa poljoprivrede 2020.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Dana 8. 6. 2020. kreće službena prijava za popisivače na web stranici Državnog zavoda za statistiku; www.popispoljoprivrede.hr.

Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.

Na web stranici www.dzs.hr će biti objavljen javni poziv i link na prijavu na stranicu www.popispoljoprivrede.hr.

Prilikom prijave, svaki kandidat, osim osobnih podataka pristupa i on line testu od nekoliko pitanja kojima se odmah obavlja neka vrsta eliminacije.

Zakon o popisu poljoprivrede 2020. možete preuzeti s poveznice https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1233.html

Tekst Javnog poziva (PDF)