Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci KLASA: 402-08/16-01/12; URBROJ: 2188/11-01-16-01 od 28. studenog 2016. godine objavljenog na mrežnoj stranici Općine Stari Mikanovci, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci.

Tekst natječaja možete preuzeti na priloženoj poveznici.

 

Proračun Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu s projekcijama

U cilju što bolje suradnje i zadovoljstva svih mještana općine Stari Mikanovci, lijepo molimo sve koji imaju prijedlog ili primjedbe na nacrt Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu da nam ih do 16. studenog dostavite kako bismo o istima mogli raspraviti, te ovisno o mogućnostima i uvrstiti u Proračun.

Dokumenti: 

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci

Temeljem članka 47. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za petak 16. studenog 2018. godine.

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici s početkom u 19,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika s dvanaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
3. Prijedlog programa za 2019. godinu:
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Program održavanja komunalne infrastrukture
– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima
– Program utroška sredstava od šumskoga doprinosa
– Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru
– Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednoga zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Stari Mikanovci
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju čipiranja pasa
8. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu potrošača
9. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina
10. R a z l i č i t o .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

Programi Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu

U cilju što bolje suradnje i zadovoljstva svih mještana općine Stari Mikanovci, lijepo molimo sve koji imaju prijedlog ili primjedbe na nacrte Programa Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu da nam ih do 16. studenog dostavite kako bismo o istima mogli raspraviti, te ovisno o mogućnostima i uvrstiti.

Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Stari Mikanovci

Obavještavamo mještane Općine Stari Mikanovci da će se u periodu od 18. do 20. listopada 2018.g.
provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine.

Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa)
provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci
(na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne
ciljane vrste).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će
biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:
– 18. listopad 2018.god. – Novi Mikanovci, Stari Mikanovci
– od 19. do 20. listopada 2018.g. – Stari Mikanovci

Obavijest o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018 /2019. godinu

Na temelju članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donijelo je ODLUKU o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018/2019. godinu.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu odnosi se na sve učenike osnovne škole s prebivalištem u Općini Stari Mikanovci. Nabava udžbenika sufinancira se u iznosu od 500,00 kn.

Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja.

Radi ostvarivanja prava potrebno je podnijeti zahtjev u Općinu Stari Mikanovci i priložiti slijedeću dokumentaciju :
– Račun za kupljenje udžbenike i školski pribor
– Presliku tekućeg računa
– Potvrdu o upisu u školsku godinu 2018/2019.
– Podatak o OIB-u

Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci do 30. rujna 2018. godine.