ODRŽAN III. MEMORIJALNI KADETSKI TURNIR “IVAN ŠUSTIĆ”

ODRŽAN III. MEMORIJALNI KADETSKI  RUKOMETNI TURNIR

U organizaciji RK “MIKANOVCI”  održan ja treći puta za redom  rukometni Memorijalni turnir”Ivan Šustić”.Turnir je održan 29.8. 2015 .na igralištu OŠ “Stjepana Cvrkovića” sa početkom u 14.oo sati.U natjecateljskom dijelu sudjelovali su:

RK “NEXE” NAŠICE

RK “PETRIJEVCI” PETRIJEVCI

RK “MIKANOVCI” STARI MIKANOVCI

U prvom susretu sastali su se  RK “NEXE” i RK “PETRIJEVCI a rezultat je bio neriješen 15:15.

U drugom susretu sastali su se RK “MIKANOVCI”  i RK “NEXE” . Rezultat ja bio 20:14 za RK “MIKANOVCE”. U posljednjem susretu ovog turnira sastali su se RK “MIKANOVCI” i RK “PETRIJEVCI” Mikanovčani su slavili sa rezultatom 24: 14 .

Tako su naši rukometaši postali pobjednici ovog Memorijalnog turnira.

Na turniru je proglašen i najbolji strijelac. Titula je pripala Marijanu Petrić sa postignutih 16 golova iz RK “MIKANOVCI”.  Najboljim vratarom na turniru proglašen je Filip Orlović sa 25 obrana iz RK “MIKANOVCI”. Titula najboljeg igrača pripala je Vladimiru  Ilić iz RK “PETRIJEVCI”.

U revijalnom dijelu turnira sastali su se ŽNK”MIKANOVCI i ŽNK “DILJ”. Ovaj susret dobili su gosti sa 3:0

 

 

 

Grb i zastava Općine Stari Mikanovci

Grb_zastava

Krajem 2008. godine Općina Stari Mikanovci konačno je dobila svoj službeni grb i zastavu. Valja reći kako su Mikanovci bili jedna od doista rijetkih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja nije imala svoj grb i zastavu. Prijedlog grba, naime, načinjen je prije nekih desetak godina, ali je odbijen od mjerodavnog državnog Povjerenstva i od tada više nitko nije pokretao to pitanje sve do aktualnog saziva Poglavarstva.
„Budući da načelnik pokreće izradu grba pokrenuo sam to pitanje te je za izradu grba angažirana tvrtka iz Koprivnice. Moram reći kako je svima nama žao što se na mikanovačkom grbu ne nalazi crkva Sv. Bartola, jer je upravo prijedlog da se u središnjem dijelu grba nalazi crkva Sv. Bartola, jedinstveni povijesni, kulturni i arhitektonski spomenik kojim se Mikanovčani toliko ponose, odbijen u Povjerenstvu pri Državnom arhivu s obrazloženjem kako je previše grbova s obilježjima dvoraca, tornjeva, crkava i drugih građevina. Zbog toga smo se odlučili za također vrlo vrijedno i prepoznatljivo obilježje Mikanovaca, a to je naša dvodjelna posuda vučedolske kulture (3.000 do 2.300 godine prije Krista), iznimno vrijedan arheološki nalaz pronađen na gradini u Starim Mikanovcima za gradnje osnovne škole, a koji simbolizira dugovjeku nastanjenost prostora Mikanovaca. Iako smo željeli da posuda bude u svojoj izvornoj smeđoj boji, zbog heraldičkih zakonitosti to nije bilo moguće. Posuda je, naime, uporabni predmet, a uporabni predmeti se po zakonima heraldike prikazuju u zlatnoj boji. Tako je posuda na našemu grbu zlatne boje, boje koja je u ovom slučaju i simbol naših zlatnožutih žitnih polja, sunca iznad ravnice i brojnih plodova kojima nas dariva plodna slavonska ravnica. Posuda stoji na uzvišenju koje simbolizira staromikanovačku gradinu na kojoj je pronađena, ali i novomikanovačko brdo na kojemu se nalazi crkva Sv. Bartola. Uzvišenje je zelene boje, boje naših polja u proljeće, naših livada i stoljetnih slavonskih šuma, a pozadina je plave boje, boje neba iznad slavonske ravnice. Iste plave boje je i zastava u čijem se središtu grb nalazi.“ – ističe načelnik Orlović.
Dodajmo i to kako će sada napokon svojoj svrsi početi služiti i posljednji od tri jarbola postavljena uoči Dana općine prošle godine, namijenjena isticanju državne, županijske i općinske zastave.

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STARI MIKANOVCI

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA STARI MIKANOVCI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARI MIKANOVCI
KLASA: 013-03/09-01/01
URBROJ: 2188-11-09-01-11
Stari Mikanovci, 18. 05. 2009.

Temeljem članka 53. stavka 1.podstavka 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave («Narodne novine» RH broj 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07., dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Stari Mikanovci sastavilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STARI MIKANOVCI

I Od ukupno 2688 birača upisanih u popis birača glasovalo je 1640 birača, odnosno
61,01 %.

II Od ukupno važećih 1.602 listića (97,68 %) pojedine kandidacijske liste dobile su
slijedeći broj glasova:

Naziv liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU – 690 glasova (43,07 %)

Naziv liste:
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS – 513 glasova (32,02 %)

Naziv liste:
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP – 178 (11,11 %)

Naziv liste:
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB – 60 glasova (3,75 %)

Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKO SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS – 161 glasova (10,05 %)

III Nevažećih glasačkih listića bilo je 38 ili 2,32 %.

IV Temeljem članka 27. Zakona pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeći broj
mjesta u Općinskom vijeću Općine Stari Mikanovci:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HS – 6 mjesta

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS – 5 mjesta

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP – 1 mjesto

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKO SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – 1 mjesto

V Temeljem članka 53. Zakona utvrđuju se imena i prezimena kandidata sa svake
kandidacijske liste koji su izabrani za članove Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci
kako slijedi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HS
6 mjesta
1. TADIJA ORLOVIĆ
2. IVAN KONJAREVIĆ
3. JELKA CINDRIĆ
4. IVAN ŽGELA
5. ZVONIMIR JELIĆ
6. ZDRAVKO BOŽIĆ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
5 mjesta
1. ŽELJKO ĐEREK
2. ŽELJKO ŠIPIĆ
3. PERO ŽGELA
4. PETAR KAMPIĆ
5. KATICA ŠIPIĆ

3.HRVATSKA STRANKA PRAVa – HSP
1 mjesto
1. IVAN GAŠPAR

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKO SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS
1 mjesto
1. MATO KIRCHBAUER

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE STARI MIKANOVCI: Ivan Begonja

Priključenje Mikanovaca na regionalni vodovod

Vinkovački vodovod i kanalizacija obavio je i potrebne radove koji će omogućiti priključak Općine Stari Mikanovci na Regionalni vodovod istočne Slavonije. U sklopu projekta Regionalnog vodovoda istočne Slavonije – I. etapa – cjelina Sjever, aktivnosti na trajnom i dugoročnom rješavanju postojećih i planskih potreba za vodom Općine Stari Mikanovci i susjednih općina bile su prioritetne te se na taj način i tretirala dionica Andrijaševci – Vođinci – Stari Mikanovci kao interventna u saniranju stanja javne vodoopskrbe pripadajućih općina. Priključenje mikanovačke vodovodne mreže na Regionalni vodovod planirano je za prvu polovicu 2009. godine.

Nabavljene kante za odlaganje kućnog otpada

Kroz program Fonda za zaštitu okoliša za Mikanovce je osigurano 1.000 kanti za odlaganje kućnog otpada koje je na korištenje dobilo svako domaćinstvo. Nabavka kanti koštala je oko 135.000 kn u čemu je Fond za zaštitu okoliša sudjelovao sa 60 % iznosa. Koncesionar za odvoz otpada sudjelovao je sa 40.000 kn, a ostatak je osigurala Općina.

Izgradnja vodoopskrbne mreže

Temeljem potreba na koje je ukazalo Poglavarstvo značajne radove na području Mikanovaca obavio je i Vinkovački vodovod i kanalizacija. Radovi na proširenju vodoopskrbne mreže obavljeni su u ulicama: Ulica Ante Starčevića, Ulica Ljudevita Gaja, ulica pokraj igrališta NK „Sloga“, a ovih dana će biti realiziran produžetak Osječke ulice.

vodoopskrbna-mreza

Kupljena lokacija nekadašnje Ciglane

Donesena je odluka o kupnji zemljišta nekadašnje Ciglane u vlasništvu IGM Dilj odnosno NEXE grupe. Iako je imala priliku to zemljište dobiti na dar Općina ga je morala kupiti. Naime, zemljište s pripadajućim objektima koje vinkovački Dilj više ne koristi u nekoliko je navrata išlo na prodaju, ali zainteresiranih nije bilo da bi jedina ponuda za kupnju stigla neposredno uoči sastanka na kojemu je Uprava NEXE grupe, temeljem dogovora s općinskim Poglavarstvom, trebala donijeti odluku kojom taj posjed daruje Općini Stari Mikanovci. Stoga se Općina, umjesto da vrijednu i atraktivnu lokaciju dobije na dar, našla na tržištu primorana formirati i ponuditi određenu cijenu. Ta je cijena i prihvaćena, a umjesto darovnicom lokacija je u vlasništvo Općine došla kupoprodajnim ugovorom. U konačnici ova je investicija ipak isplativa jer samo priključci na komunalnu infrastrukturu koji tamo postoji koštaju otprilike toliko koliko je plaćeno zemljište.
Zemljište je kupljeno s namjerom da se na njemu izgradi sportsko rekreacijski centar s dvoranom i vanjskim terenima, uredi postojeći ribnjak te izgradi dvorana za svatove.

 

ciglana