Obavijest o izdavanju propusnica

Temeljem točke II. Podtočke e) Odluke o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u RH Stožer civilne zaštite Općine Stari Mikanovci izdavati će propusnice zbog vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština. Propusnice će se izdavati u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Školska 1.

Za izdavanje propusnica PRVO SE MORATE obratiti telefonski na broj 032/210-349 gdje ćete dobiti više informacija o postupku izdavanja istih.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Prenosimo kompletan tekst Odluke u kojoj je točno objašnjeno tko što smije:

Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

– socijalnog distanciranja
– ne zadržavanja na javnim prostorima
– posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

– za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
– za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
– za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj možete preuzeti na priloženoj poveznici

Obavijest za starije i nemoćne osobe, te kronične bolesnike koji nisu u mogućnosti sami obaviti kupnju prehrambenih i higijenskih potrepština

Molimo starije i nemoćne osobe, te kronične bolesnike koji nisu u mogućnosti sami obaviti kupnju prehrambenih i higijenskih potrepština, lijekova i ostalih proizvoda da se jave u Općinu Stari Mikanovci na telefon: 032/210-348, svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.

Dostava potrepština vršit će se: ponedjeljkom, srijedom i petkom u poslijepodnevnim satima, a za hitne slučajeve isti dan.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Obavijest u vezi virusa COVID-19

Stožer civilne zaštite Općine Stari Mikanovci poziva sve mještane Općine Stari Mikanovci koji imaju pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima, a u vezi virusa COVID-19 da se obrate na broj telefona 032/210-348 i na e-mail: opcina.stari.mikanovci@gmail.com

Predsjednik Stožera civilne zaštite
Božidar Ištaković