Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/mikan/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 644
Vijesti – Općina Mikanovci

Javni natječaj za dodjelu poticaja

Temeljem Odluke o mjerama poticaja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Stari Mikanovci Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA

 1. Općina Stari Mikanovci dodjeljuje osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile nekretninu za stanovanje ili ishodili građevinsku dozvolu za gradnju nekretnine za stanovanje, na području Općine Stari Mikanovci i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja dodijeliti poticaj u iznosu od 25.000,00 kn.
 2. Poticaj se dodjeljuje u visini od 25.000,00 kuna po korisniku i isplaćuje se na račun korisnika poticaja.
 3. Poticaj se može ostvariti samo jedanput.
 4. Pravo na dodjelu poticaja ima korisnik uz uvjet da on ili supružnik nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.
 5. Svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekidno slijedećih 10 godina.
 6. Korisnici poticaja za gradnju moraju u roku od 1 godine nakon odobrenja poticaja započeti građenje, a 5 godina nakon odobrenja poticaja završiti građevinu te zajedno s članovima uže obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina.
 7. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „ natječaj za dodjelu poticaja“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci.
 8. Prijavi je potrebno priložiti:

Presliku kupoprodajnog ugovora (ovjeren kod javnog bilježnika) ili presliku građevinske dozvole,

– Presliku kupoprodajnog ugovora (ovjeren kod javnog bilježnika) ili presliku građevinske dozvole,
– Zemljišno knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ne stariji od 30 dana,
– Kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu,
– Izjavu da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje (ovjerenu kod javnog bilježnika),
– Podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

9. Natječaj je otvoren do utroška sredstava.

10. Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo na temelju čijeg prijedloga Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poticaja.

11. Sredstva će se dodjeljivati za nekretnine koje su kupljene isključivo u 2020. godini, odnosno za gradnju nekretnina za koju je građevinska dozvola ishođena 2020. godine i to redoslijedom kupnje prema predanim zahtjevima te u skladu s mogućnostima Proračuna Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

PREUZIMANJE DOKUMENTA:

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa poticanja poduzetništva

Temeljem Programa poticanja poduzetništva Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko- srijemske županije 13/20), Općinski načelnik je dana 19.11.2020. godine donio Javni poziv za provođenje mjera iz Programa poticanja poduzetništva Općine Stari Mikanovci

Tekst Poziva i priloge možete preuzeti na priloženim poveznicama.

Obrasci za Program poticanja poduzetništva:

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi

Temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko- srijemske županije 13/20), Općinski načelnik je dana 19.11.2020. godine donio Javni poziv za provođenje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Stari Mikanovci.

Tekst Poziva i priloge možete preuzeti na priloženim poveznicama.

Obrasci za Program potpora u poljoprivredi:

Uvodna konferencija Zaželi faza II

Uvodna konferencija EU projekta Zaželi faza II „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ Općine Stari Mikanovci, održana je u petak 30. listopada 2020. godine. Konferencija je održana u skladu sa epidemiološkim mjerama i uz prisustvo minimalnog broja ljudi.

Organizirana je kako bi se predstavio projekt. Petnaest žena će se brinuti za 90 korisnika na području Starih i Novih Mikanovaca. Pomoć uključuje niz aktivnosti kojima će se poboljšati kvaliteta života krajnjih korisnika, kao što je pomoć u održavanju čistoće, dostavi namirnica, pripremi obroka, pomoć u osobnoj higijeni, te psihosocijalna pomoć, dostava lijekova i plaćanje računa.

Ovaj projekt je jako važan ne samo zbog zaposlenih žena koje će tijekom projekta započeti sa edukacijom, koja bi im nakon završetka projekta mogla pomoći u zapošljavanju na sličnim poslovima, nego i zbog krajnjih korisnika. Također, sve zaposlene žene će dobiti bicikle kako bi mogle lakše odlaziti kod korisnika o kojima se skrbe.

Projekt „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda kroz „Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“. Ukupna vrijednost projekta je 1.385.950,00 kuna, a traje 18 mjeseci.

Partneri su: Hrvatski zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

Više o projektu na web stranici zazeli.mikanovci.hr

Odluka o prijemu u radni odnos

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od dana 23. srpnja 2020. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17  i 98/19), te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU

 I.

Za obavljanje poslova – radnica u EU projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ zaposliti će se sljedeće osobe:

 1. Mara Kolarević, Stari Mikanovci,
 2. Katica Plivelić, Novi Mikanovci,
 3. Filipa Kedačić, Stari Mikanovci,
 4. Vesna Ivešić, Stari Mikanovci,
 5. Vesna Mravunac, Novi Mikanovci,
 6. Mila Paulić, Stari Mikanovci,
 7. Zora Kulundžić, Stari Mikanovci,
 8. Snježana Bereš, Stari Mikanovci,
 9. Ivana Bujadinović, Stari Mikanovci,
 10. Katica Kulundžić, Stari Mikanovci,
 11. Marija Dančo, Novi Mikanovci,
 12. Dubravka Bogović, Novi Mikanovci,
 13. Nada Jurman, Stari Mikanovci,
 14. Katarina Jurković, Stari Mikanovci,
 15. Branka Bereš, Novi Mikanovci

II.

Radni odnos zasnovat će se na određeno vrijeme u trajanju od  12. mjeseci počevši od 15. listopada 2020. godine do 14. listopada 2021. godine, a  troškovi plaće financirati će se iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216.

 

III.

S osobama iz točke I. ove Odluke zaključit će se ugovor o radu.

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                       Općinski načelnik:

                                                                                                     Mario Milinković, bacc.ing.el.

 

PREUZIMANJE:

Poziv na intervju za radno mjesto radnice na EU projektu

„Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ Općine Stari Mikanovci

Pozivaju se sve kandidatkinje koje su se prijavile na natječaj za radno mjesto radnice na EU projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ Općine Stari Mikanovci na intervju koji će se održati dana 07.10.2020. godine (srijeda) u 09:00 sati u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content