Praogrami za 2020. godinu

Izvješća o realizaciji programa za 2018. godinu

Dokumenti:

Izvješća je usvojilo Općinsko vijeće na sjednici 12. lipnja 2019. godine.