OPĆINSKE VIJESTI

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika

Na temelju članka  50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije  broj  13/15 i 6/18), Općinski načelnik donosi slijedeću   ODLUKU o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2019./2020. I. Općina Stari Mikanovci će za školsku godinu 2019./2020. sufinancirati kupovinu udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu […]

SVE