OPĆINA STARI MIKANOVCI

Adresa:32284 Stari Mikanovci, Školska 1
Telefoni: 032/210-349, 032/210-348
Faks: 032/210-277

Mario Milinković, bacc.ing.el. – Općinski načelnik 099/265-9015

Božidar Ištaković, dipl.ing.građ. – zamjenik Općinskog načelnika

Stana Pavičić, upravna pravnica- Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Marina Šipić, mag.oec. – Viši referent za financijsko komunalne poslove

Milan Orlović– komunalni djelatnik

 

OPĆINSKO VIJEĆE:

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum. predsjednik

Katica Šipić, zamjenica predsjednika

Ivan Žgela, zamjenik predsjednika

Davor Antinac, dipl.ing.agr.

Đuro Škrget, dipl.geog.

Darko Udovičić, ing.agr.

Tadija Orlović

Rinaldo Marić, ing.agr.

Zdravko Božić

Željko Šipić

Ivan Škrget

Ivan Valentić

Tihomir Nakić