Oglas za komunalnog radnika

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općina Stari Mikanovci objavljuje

O G L A S
za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme – 3 mjeseca ( zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao )

Za više informacija kliknuti na:  Oglas – komunalni radnik 2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15) i članka 5.  Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci  raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci

Za više informacija kliknuti na: Natječaj za zakup poslovnog prostora

Uklanjanje borava u groblju

Borovi davno posađeni u groblju Starih Mikanovaca  počinili su dosta štete na betonskim stazama i pojedinim grobovima. Korjenje borova podiglo je i iskrivilo staze po mjesnom groblju, a iglice i osušene grane borova padale su i oštećivale spomenike. Iz tih se razloga uklanjaju, a nakon toga slijedi obnova i popravak staza na mjesnom groblju.

Popis ugovora sklopljenih u 2015. godini

POPIS UGOVORA KOJE JE OPĆINA STARI MIKANOVCI SKLOPILA U 2015. GODINI

                          (OSIM UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI)

 

1.                Ugovor sklopljen 16. siječnja 2015. s tvrtkom  POLET d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, Vinkovci o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stari Mikanovci. Ugovor je sklopljen za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.
2.                Ugovor sklopljen 11. veljače 2015. sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Tanje Konjarević.
3.                Ugovor sklopljen 11. veljače2015. sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Anite Jozinović.
4.                Ugovor sklopljen 11. veljače 2015. sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Sabine Kuterovac.
5.                Ugovor sklopljen  5. ožujka 2015. s Vukovarsko-srijemskom županijom Vinkovci o sufinanciranju medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama na području Vukovarsko-srijemske županije u iznosu od 3.000,00 kn.
6.                Ugovor sklopljen  1. travnja 2015. s Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom d.o.o. Vinkovci  o sufinanciranju izgradnje odvodnje otpadnih voda Mikanovci – Vođinci.
7.                Ugovor sklopljen 13. travnja 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 100 %.
8.                Ugovor sklopljen 13. travnja 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 50 %.
9.                Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Helenom Kulundžić.
10.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s  Ivanom Sudarić.
11.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Ivanom Bajić.
12.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Josipom Ištaković.
13.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Nikolinom Jukić.
14.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Nikolinom Bionda.
15.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine sa Slavicom Bionda.
16.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Petrinom Jurić.
17.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Ines Petrić.
18.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s  Danijelom Jarić.
19.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Klarom Jozinović.
20.        Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine sa  Stjepankom
Marinčić
21.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Ivonom Ivešić.
22.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Marijom Delinac.
23.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Valentinom Bartolić.
24.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s  Ivom Drljo.
25.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Hrvojem Cindrić.
26.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Tajanom Kos.
27.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Valentinom Hil.
28.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s  Daliom Škrget
29.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Jelenom Cvitković.
30.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Matejom Kasić.
31.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Danijelom Bajić.
32.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Antom Ćurić.
33.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Marijom Božičević.
34.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Natalijom Vukušić.
35.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Tamarom Radoš.
36.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Mateom Kirchbauer.
37.             Ugovor o dodjeli stipendije sklopljen 8. svibnja 2015. godine s Marijom Žagar.
38.             Ugovor sklopljen 15. svibnja 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Melite Vranješević.
39.             Ugovor sklopljen 18. kolovoza 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 100 %.
40.             Ugovor sklopljen 18. kolovoza 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 100 %.
41.             Ugovor sklopljen 11. rujna 2015. s tvrtkom  POLET d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, Vinkovci o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stari Mikanovci. Ugovor je sklopljen za razdoblje rujan – prosinac 2015. godine.
42.             Ugovor sklopljen 30. rujna 2015. s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80 o neposrednom sufinanciranju projekta energetske učinkovitosti „Energetski pregled sustava javne rasvjete na području Općine Stari Mikanovci davanjem sredstava pomoći.
43.             Ugovor o izmjeni Ugovora (od 18.08.2015.) sklopljen 21. listopada 2015. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 1 o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu – financiranje 100 %.
44.             Ugovor o sufinanciranju studijske dokumentacije razvoja vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.  i projektne dokumentacije razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Babina Greda i aglomeracije Vođinci (EU projekt) sklopljen 10. studenog 2015. s tvrtkom Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci.
45.             Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnim površinama sklopljen 23. prosinca 2015. godine s tvrtkom Hrvatski telekom d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 u svrhu osiguranja nesmetanog funkcioniranja telekomunikacijskog prometa uz godišnju naknadu.