Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 15/13), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj  27. ožujka 2018. godine  donijelo je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci.

Odluku možete preuzeti na priloženom linku.

Održana početna konferencija Projekta Zaželi

Dana 20. ožujka u prostorijama Osnovne škole Stjepana Cvrkovića u Starim Mikanovcima održana je konferencija Projekta Zaželi, koji se financira u iznosu od 100 % iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta započela je 8. siječnja u trajanju od 30 mjeseci. Ovim projektom zaposlili smo deset žena s područja Općine Stari Mikanovci koje će pružati podršku za 75 korisnika. Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju, povećanje kvalitete života i briga o osobama starije životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju ali i osoba s invaliditetom.

Više od konferenciji i Projektu Zaželi zaželi možete pronaći na web stranici zazeli.mikanovci.hr.

LUTKARSKO PROLJEĆE U STARIM MIKANOVCIMA

Općina Stari Mikanovci organizira predstave za najmlađe.

Ponedjeljak, 19. ožujka 2018 – ˝Životinjsko carstvo˝
Utorak. 20. ožujka 2018. – ˝Majstori˝
Četvrtak, 22. ožujka 2018. – ˝Priča o Bogici ili nije sramota biti siromašan.˝
Petak, 23. ožujka 2018. – ˝Umišljen miš˝

Pozivamo svu djecu kao i zainteresirane roditelje da dođu u Dom kulture, ulaz besplatan.

Pokrovitelji :

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
MINISTARSTVO KULTURE
OPĆINA STARI MIKANOVCI

Lutkarsko proljeće u Starim Mikanovcima

Općina Stari Mikanovci poklanja najmlađima za Uskrs četiri predstave koje će se održati u Domu kulture Stari Mikanovci.

  • 19. ožujka u 13:30 – ŽIVOTINJSKO CARSTVO (Kazalište Tvornica lutaka Zagreb)
  • 20. ožujka U 18:00 – MAJSTORI (Hrvatsko kazalište Pečuh)
  • 22. ožujka u 18:00 – PRIČA O BOGICI ILI NIJE SR AMOTA BITI SIROMAŠAN (Kazalište Prijatelj Zagreb)
  • 23. ožujka u 11:00 – UMIŠLJEN MIŠ (Kazalište Licem u lice Split)

Ulaz je slobodan

 

Obavijest – Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje od 2018. – 2024.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), Općina Stari Mikanovci objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STARI MIKANOVCI ZA RAZDOBLJE 2018. – 2024. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. godine trajat će od 8. veljače 2018. godine do 8. ožujka 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 8. ožujka 2018. godine na adresu Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1.
III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr.
IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1 svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.15/13) d o n o s i

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci