Obavijest o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018 /2019. godinu

Na temelju članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donijelo je ODLUKU o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018/2019. godinu.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu odnosi se na sve učenike osnovne škole s prebivalištem u Općini Stari Mikanovci. Nabava udžbenika sufinancira se u iznosu od 500,00 kn.

Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja.

Radi ostvarivanja prava potrebno je podnijeti zahtjev u Općinu Stari Mikanovci i priložiti slijedeću dokumentaciju :
– Račun za kupljenje udžbenike i školski pribor
– Presliku tekućeg računa
– Potvrdu o upisu u školsku godinu 2018/2019.
– Podatak o OIB-u

Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci do 30. rujna 2018. godine.

LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 07.08.2018. do 11.09.2018. godine.

Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr  .

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja u Općini Stari Mikanovci

Na temelju odredbe članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 3. stavka 2. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 3/12 i 3/17) te Odluke Općinskog načelnika o početku prikupljanja ponuda, KLASA: 363-01/18-01/49, URBROJ: 2188/11-01-18-01 od 20. srpnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja u Općini Stari Mikanovci

ANIMACIJSKE RADIONICE – LAG NATJEČAJ TO 1.2.2.

ANIMACIJSKE RADIONICE – LAG NATJEČAJ TO 1.2.2. – LRS LAG-a BOSUTSKI NIZ, MJERA 1.2. – TO 1.2.2. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ SUKLADAN NACIONALNOM TO 6.3.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.

26.07.2018. – 11h – PRIVLAKA, OPĆINA
30.07.2018. – 09h – NIJEMCI, OPĆINA

31.07.2018. – 10h – STARI MIKANOVCI, DVD ST. MIKANOVCI
– 12h – VOĐINCI, OPĆINA
– 14h – IVANKOVO, OPĆINA

01.08.2018. – 18h – JARMINA, OPĆINA
02.08.2018. – 10h – BABINA GREDA, OPĆINA
– 12h – ANDRIJAŠEVCI, OPĆINA
– 14h – GRADIŠTE, OPĆINA

LAG Bosutski niz objavio natječaj „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Poštovane JLS LAG-a Bosutski niz,

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr 

Animacija  počinje dana 19.07.2018. godine te traje do 06.08.2018. godine, rok za podnošenje prijave projekata je od 07.08.2018. do 11.09.2018. godine.

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 27.06. 2018. godine, temeljem članka 39. st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je II. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Stari Mikanovci za 2018. godinu

Na temelju odredbi čl. 29.st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 15/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Stari Mikanovci za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2018. godine temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (N.N.br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32.  Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 25.04. 2018. godine, temeljem članka 39. st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je I. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu.

Poziv: Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Stari Mikanovci

Općina Stari Mikanovci temeljem članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) izlaže na javni uvid Program raspolaganja u trajanju od 15 dana, zaključno s danom 8. lipnja 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 25. svibnja 2018. do 8. lipnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:00 h u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (8. lipnja 2018. godine do 12:00 sati). O svim prigovorima će odlučiti Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja i dostavljaju se na urudžbeni zapisnik Općine Stari Mikanovci, ili poštom na adresu 32284 Stari Mikanovci, Školska 1, zaključno s 8. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

OPĆINA STARI MIKANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Milinković, bacc.ing.el.

PRILOG: PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA