ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.15/13) d o n o s i

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci

 

Obavijest o rezultatima javnog poziva – PROGRAM ZAŽELI

Obavještavamo kandidatkinje koje su podnijele prijavu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Stari Mikanovci za obavljanje poslova: RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU  „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI. ” da su u radni odnos primljene slijedeće kandidatkinje:

1. EVICA MATEZOVIĆ, STARI MIKANOVCI
2. EVA ČURDINJAKOVIĆ, STARI MIKANOVCI
3. MARICA JANDRIĆ, NOVI MIKANOVCI
4. MARIJA TEŽAK, STARI MIKANOVCI
5. BARICA SMOLIĆ, STARI MIKANOVCI
6. LJUBA CVITKOVIĆ, NOVI MIKANOVCI
7. KARMELA KOS, STARI MIKANOVCI
8. JASMINKA MOLNAR, STARI MIKANOVCI
9. KATA ŠKRGET, STARI MIKANOVCI
10. IVANKA VRAPČENJAK, STARI MIKANOVCI.
 U Starim Mikanovcima, 30. siječnja 2018. godine