Proračun Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu s projekcijama

U cilju što bolje suradnje i zadovoljstva svih mještana općine Stari Mikanovci, lijepo molimo sve koji imaju prijedlog ili primjedbe na nacrt Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu da nam ih do 16. studenog dostavite kako bismo o istima mogli raspraviti, te ovisno o mogućnostima i uvrstiti u Proračun.

Dokumenti: 

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci

Temeljem članka 47. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za petak 16. studenog 2018. godine.

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici s početkom u 19,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika s dvanaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
3. Prijedlog programa za 2019. godinu:
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Program održavanja komunalne infrastrukture
– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima
– Program utroška sredstava od šumskoga doprinosa
– Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru
– Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednoga zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Stari Mikanovci
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju čipiranja pasa
8. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu potrošača
9. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina
10. R a z l i č i t o .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

Programi Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu

U cilju što bolje suradnje i zadovoljstva svih mještana općine Stari Mikanovci, lijepo molimo sve koji imaju prijedlog ili primjedbe na nacrte Programa Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu da nam ih do 16. studenog dostavite kako bismo o istima mogli raspraviti, te ovisno o mogućnostima i uvrstiti.

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 27.06. 2018. godine, temeljem članka 39. st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je II. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2018. godine temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (N.N.br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32.  Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 25.04. 2018. godine, temeljem članka 39. st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je I. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu.